درباره کدپلاس سوالات مسابقه قوانین و مقررات نمایشگاه الکامپ

اداره کل فناوری اطلاعات گیلان نظام صنفی رایانه ای گیلان


چنانچه تمایل دارید به هر دو سوال پاسخ دهید پاسخ ها را در قالب یک فایل zip/rar ارسال فرمایید
آخرین ارسال هر کاربر جهت داوری انتخاب خواهد شد و سایر ارسالهای قبلی آن کاربر حذف می گردد
تیم فنی و اجرائی

دکتر شاه بهرامی

طراح سوال و داور

رضا رمضانپور

طراح سوال و داور

آرش عطا آفرین

طراح سوال و داور

مهدی فلاح کرمی

طراح سوال و داور

عرفان زیده سرایی

مسئول اجرایی

رضا ابراهیمی

مسئول اجرایی

حامد رضایی

مسئول اجرایی

نیما احمدی

مسئول اجرایی